Inhoud

over de voorstelling:

 Johannes ten Have, Troubadour van Schokland, vertelt verhalen over het eiland, vlak voor, tijdens en na de ontruiming in 1859.       Bij elk verhaal hoort een lied, gezongen en gespeeld door de Troubadour.                                                                                                         Alle liedjes (tekst en melodie) zijn geschreven door Johannes ten Have. De verhalen komen uit het rijke Schokker verleden.

 Dit zijn de lied/verhaal onderwerpen:

Geen Weg Terug      Naar aanleiding van het beeld van Kiny Copinga van de Schokker vrouw die voor het laatst de deur achter zich                                            sluit.

Meester Legebeke   Meester Legebeke zorgde er voor dat de Schokkers tòch in Kampen terechtkwamen. Hoe? Dat staat in het                                                    liedje!

De Zevende Hemel   Over de laatste dominee van het eiland, dominee de la Couture. En over zijn speciale lijntje met de Heer.

Gespikkeld                  Het noorden (Emmeloord) katholiek, het midden en zuiden (Ens) hervormd. Dat leidt tot gemengde                                                              huwelijken.

Kastelein                      De kastelein Pieter Jacobs Kale verdiende goed aan de ontruiming. Hij wilde zijn herberg graag langer                                                          openhouden.

Schokker Vissers       Een canon, gezongen met het publiek over wat de Schokker vissers in Vollenhove allemaal in de Zuiderzee                                                  voor vis vangen.

● Schokker moppen     Ook na de ontruiming werd het eiland nog wel bezocht door “toeristen”. De winkel van Jante Brand gaf                                                         uitkomst.

.  de IJsvlet                     Als de Zuiderzee bevroren was, dan hadden de Schokkers altijd nog hun "amphibie-voertuig": de IJsvlet.                                                        Ook voor het bergen van bemanning en schepen in de strenge winter! En daarmee viel ook nog                                                                        een extra centje te verdienen! Wel nodig op het straatarme eiland!

Mist                                 Ook na de ontruiming moest de mistklok de schepen die naar Kampen voeren waarschuwen.

Ik kom graag spelen!

Ik speel Geen Weg Terug  graag in kleine (theater)zalen, voor verenigingen en voor instellingen, 

Het programma duurt ongeveer een uur. 

Ik begeleid mezelf bij de liedjes op accordeon.

Bij deze voorstelling toon ik beelden van Schokland via een beamer.

Ik speel graag voor een aandachtig publiek, dus niet als “achtergrond muziekje”. Mijn voorkeur gaat uit naar een opstelling in een halve cirkel van maximaal 2 à 3 rijen. Het maximum aan toehoorders ligt zo rond de 50.

In principe vertel en speel ik zonder microfoon en versterker.

Over de prijs van de voorstelling zullen we het vast eens worden!
Ik bekijk dat van geval tot geval en houd rekening met uw mogelijkheden.